Gelecek 10 yılda bizi ne bekliyor?

Feramuz Erdin yazdı

Risk Yönetimi ile ilgilenenler her şeyin en kötü senaryoya göre planlanması gerektiğini bilir. Böylelikle tedbiri alınmamış hiçbir risk kalmamış olur. Küresel ölçekte gelişen sorunlara bırakın bireysel, devlet olarak bile çözümler üretmek çok kolay değilse de, sade bireyler olarak geleceği bugünden görüp, kendi küçük ölçekli hazırlıklarımızı şimdiden ona göre yapmamız gerekiyor.

Mayıs seçimlerinden sonra bizler kendi ekonomik gerçekliklerimiz ve muhalefet içindeki çekişmeler ile meşgulken; dünya da gelecek on yılda yaşanabilecek küresel sorunları önceden tesbit edip, çözümler üretmenin telaşını yaşıyor. AB devletleri Roma’da düzenledikleri bir toplantıda, hızla artan küresel göçün Avrupa’ya olası etkilerini azaltmanın yollarını arıyor.

Seller ve kuraklık: Alıştığımızın dışında bir seyir gösteren iklim şartları özellikle bulunduğumuz coğrafyada tropik bir özellik göstermeye başladı. Aşırı sıcakların tetiklediği kuraklık tarımı ve şehirlerimizi eskisinden çok daha fazla şekilde tehdit eder hale geldi. Bir anda gelen yağışlar ise buna göre dizayn edilmemiş şehirlerde sel baskınlarına yol açmaktalar. Seller aynı zamanda tarım arazilerini de olumsuz olarak etkilemektedir.

Su ve gıda güvenliği: Dünya nüfusunun neredeyse yüzde 40 ı temiz suya erişim sorunu yaşamaktadır. İçme suyu kaynakları hızla azalmakta, buna karşılık su fiyatları sürekli artmaktadır. Gıda üretiminde kullanılan kimyasallar insan sağlığını aşırı derecede tehdit etmektedir. Ayrıca gıda üretimi ve erişiminde de önemli sorunlar yaşanması beklenmektedir.

Tedarik zinciri sorunları: Gıda üretim, nakliye ve pazarlama zincirindeki açgözlü bazı simsarlar ve tekellerin gıda fiyatları ile istediği gibi oynayabilmesi, fakir halkın gereği gibi beslenmesini engellediği gibi, bir açıdan bakıldığında da bir milli güvenlik sorunu olarak ortaya çıkmaktadır.

Sağlık ve emeklilik sistemi: Bizim da aralarında bulunduğumuz baı ülkelerde genç nüfusun hızla azalıyor olması, emeklilik ve sağlık sisteminde dengesizlik ve aşırı yüklenmeye sebep olmaktadır. Bazı ülkelerde temel sağlık, yaşlılık ve engelli hizmetlerine erişim şimdiden sorun haline gelmiştir. Emeklilik maaşlarının tatmin edici seviyede tutulabilmesi de hükümetler açısından daha zorlu bir hal almıştır.

Afetler ve savaşlar: İnsanların hayatlarını derinden etkileyen savaşlar ve deprem, orman yangını, sel, kuraklık gibi afetler hayat şartlarını zorlaştırmaktadır.

Büyük göçler: Yaşadıkları yerlerde yukarıdaki nedenlerden dolayı artık hayatını sürdürme imkânı kalmayan önemli bir nüfusun yaşam ve iklim şartlarının görece daha iyi olduğu coğrafyalara topluca akın edeceği tahmin edilmektedir.

Niteliksiz nüfus: Eğitimsizlik, işsizlik, yetersizlik veya tembellik gibi nedenlerle bulunduğu yerde hayata tutunamayan insanların afet veya savaş gibi mücbir sebeplerle göç etmek istemesi, dünyadaki bütün “huzur alanları” için tehlike oluşturacaktır. Bugün için “güvenli” olarak bilinen ülke veya şehirler öyle ya da böyle bu riskle yüzleşmek zorunda kalacaktır.

Bağımlılık yapıcı maddeler: Uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin ticareti hiç olmadığı kadar artmıştır. Uyuşturucu ile mücadelede etkin küresel bir işbirliği oluşturulamaması tüm insanlığı tehdit eder hale gelmiştir.
Artan suç oranları: Göçün ve kalabalığın doğal bir sonucu da başta organize olanlar olmak üzere suçların hızla artmasıdır. “Gücü gücü yetene” şeklindeki bir düzende hırsızlık, tecavüz ve cinayetlerin artması beklenmelidir.

NE YAPACAĞIZ?

Öncelikle bireyler olarak farkındalığımızı artırarak, bize sunulan gündemin peşinden körü körüne gitmek yerine olan biteni sorgulamak zorundayız.

Önce kendi yerel yönetimlerimizi, sonra merkezi yönetimleri ve en sonunda da uluslararası toplumu gerçekçi, adil ve sürdürülebilir çözümler konusunda zorlamalıyız.

Eğer bunları başaramaz isek daha güvenli yerlere yerleşmek, aile ve dostlarınıza yakın veya birlikte oturmak, güvenli siteler kurmak, şebeke suyuna ve elektriğine ihtiyaç duymayan “off the grid” binalar inşa etmek ve tarımın nasıl yapılacağını öğrenmek bazı bireysel çözüm yolları olarak düşünülebilir.

İş dünyası açısından da kendi özel risklerine uygun güvenlik önlemlerinin geliştirilmesi gerekecektir.

Feramuz Erdin, Güvenlik ve Kriz Yönetimi Danışmanı Eğitimi ve 30 yılı aşan kamu ve özel sektör tecrübesi ile güvenlik ve kriz yönetimi alanında ispatlanmış uzmanlık kariyerine sahiptir. Uzmanlık alanı ile ilgili bilimsel çalışmalar yapmakta ve kurumsal yapılar ile sivil toplum kuruluşlarına danışmanlık hizmeti vermektedir.

patronlardunyasi.com

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir