SPK’dan 4 şirkete sermaye artırımı onay

Sermaye Piyasası Kurulu, Doğan Şirketler Grubu Holding AŞ’nin pay ihracını onayladı. SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket birleşme nedeniyle 57.803 TL bedelli sermaye artıracak.

Şirketin mevcut 2.616.938.288 TL olan sermayesi artırım sonrası 2.616.996.091 TL’ye çıkacak.

Açıklamada şu bilgiler verildi:

“a) Doğan Şirketler Grubu Holding AŞ tarafından, Adilbey Holding AŞ’nin 31.12.2022 tarihli finansal tablolar esas alınarak tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün halinde devralınması suretiyle Doğan Şirketler Grubu Holding AŞ bünyesinde birleşilmesi için hazırlanan duyuru metnine Kurulumuzca onay verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

b) Doğan Şirketler Grubu Holding AŞ’de sermaye artırımı birleşme işleminin genel kurullarda onaylanması sonrasında gerçekleşecektir.

c) Doğan Şirketler Grubu Holding AŞ’nin esas sözleşmesinin “Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye” başlıklı 7 maddesinde yapılacak değişikliğe ilişkin tadil metnine, Doğan Şirketler Grubu Holding AŞ’nin talebi doğrultusunda uygun görüş verilmiştir. “

SASA’YA ONAY

Sermaye Piyasası Kurulu, SASA Polyester Sanayi AŞ’nin pay ihracını onayladı.

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket 2.582.311 TL bedelli sermaye artıracak.

Şirket’in mevcut 5.295.959.799,10 TL olan sermayesi artırım sonrası 5.298.542.110,10 TL’ye çıkacak.

Satış türü “Tahsisli” olarak belirlendi.

Açıklamada şu bilgiler verildi:

“SASA Polyester Sanayi AŞ’nin (SASA) 5.295.959.799,10 TL olan çıkarılmış sermayesinin, ihraç etmiş olduğu 200.000.000 nominal değerli paya dönüştürülebilir tahvillerin (PDT) 2.000.000 Euro nominal değerli kısmının paya dönüştürülmek suretiyle itfası kapsamında gerçekleştirilecek şarta bağlı sermaye artırımı çerçevesinde 5.298.542.110,10 TL’ye artırılacak olması nedeniyle, mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak ve PDT ihracı aşamasında belirlenen şartlar çerçevesinde 1 TL nominal değerli 100 adet (1 lot) pay için 0,7745 Euro dönüştürme fiyatı üzerinden olmak üzere 100.000 Euro birim nominal değerli bir adet PDT karşılığında 12.911.555,84 adet (129.115,55 lot) SASA payı verilmek suretiyle PDT yatırımcılarına tahsisli olarak ihraç edilecek 2.582.311 TL nominal değerli paylara ilişkin ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.”

MENDERES TEKSTİL SERMAYESİNİ ARTIRACAK

Sermaye Piyasası Kurulu, Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ’nin pay ihracını onayladı.

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Menderes Tekstil’in 1.250.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 250.000.000 olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanmak suretiyle, payların nominal değerinden az olmamak koşuluyla, Borsa İstanbul AŞ’nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatı esas alınmak suretiyle, 250.000.000 TL satış bedeli karşılığı nominal tutarda artırılması nedeniyle ihraç edilecek ve tamamı Şirket’in ortağı Akça Holding AŞ’ye tahsisli olarak satılacak olan paylara ilişkin ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talebinin, Şirket tarafından Borsa’ya yapılacak başvuru sonucu belirlenecek olan pay satış fiyatı ve buna göre ihraç edilecek payların toplam nominal tutarına göre ihraç belgesinde gerekli düzeltmelerin yapılması suretiyle olumlu karşılanmasına karar verildi. 

YÜNSA’NIN BEDELSİZİ ONAYLANDI

Sermaye Piyasası Kurulu, Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret AŞ’nin pay ihracını onayladı.

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket 30,84 milyon TL iç kaynaklardan karşılanmak üzere bedelsiz sermaye artıracak.

Şirket’in mevcut 29,16 milyon TL olan sermayesi artırım sonrası 60 milyon TL’ye çıkacak.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir